Vloer isolatie

Hoe werkt vloerisolatie?
Nieuwbouwwoningen moeten aan bepaalde isolatie-eisen voldoen, maar deze eisen waren er een aantal jaren terug niet, of minder streng. Oudere woningen kunnen daardoor slecht geïsoleerd zijn. Een woning verliest warmte via gevel, dak en vloer. Meer dan de helft van de warmte gaat verloren via de gevel en de ramen. Dat komt omdat de gevel direct in contact staat met de buitenlucht. Toch ontsnapt nog zo'n 15% van de warmte via de vloer op de begane grond. Goede vloerisolatie bespaart energie en scheelt koude voeten. Als onder de woning een kruipruimte zit, kan het isolatiemateriaal tegen de onderkant van de vloer worden aangebracht. De kruipruimte moet dan wel een werkruimte hoogte van meer dan 35 cm hebben. Een vloer boven een onverwarmde ruimte, bijvoorbeeld een garage, kan ook geïsoleerd worden.
Op isolatiemateriaal of -verpakking staat een getal dat de isolatiewaarde aangeeft, bijvoorbeeld R=1,30 m² K/W. R staat voor de isolatiewaarde. Hoe hoger de waarde van R, hoe beter het materiaal isoleert.

Wat bespaart het aan CO2?
U bespaart 3,4 m3 gas per jaar op elke vierkante meter geïsoleerde vloer vergeleken met een woning zonder geïsoleerde vloer of bodem indien isolatiemateriaal met de een warmteweerstand van 1,3 m² K/W wordt gebruikt. Daardoor wordt per m² 6,1 kg CO2 per jaar minder uitgestoten. Bij onderstaande berekening van de CO2-reductie is uitgegaan van een gemiddelde begane grond vloeroppervlak van 50 m2 per woning.

Wat levert het op?
Bij een gasprijs van € 0,67 bespaart 50 m² vloerisolatie € 100 per jaar.