Rijkspremie Zonnepanelen

t/m 28-12-2013

Heeft u altijd al zonnepanelen op uw dak willen plaatsen? De overheid helpt u nu mee met een subsidie op zonnepanelen. Voor een zon-PV installatie met een een minimaal vermogen van 0,601 kWp (kilowattpiek) tot en met 3,5 kWp is het subsidiebedrag 15% van de daadwerkelijk gemaakte aanschafkosten. Het subsidiebedrag voor een zonne-installatie met een vermogen groter dan 3,5 kWp is als volgt berekend: de uitkomst van 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten wordt vermenigvuldigd met 3,5 en gedeeld door het vermogen in kWp.

Bedrag:
15% van de aanschafkosten met een maximum van €650,-