Nieuws

subsidienieuws agentschap.nl


Datum: 12-12-2010

In het regeer- en gedoogakkoord van de regering Rutte zijn onder andere bezuinigingen aangekondigd voor subsidies en de uitvoeringsorganisatie Agentschap NL. Na het positieve bericht dat de Wet Bevordering speur- en ontwikkelingswerk WBSO met gelijk budget gehandhaafd blijft op het niveau 2010, kwamen de afgelopen maand ook de eerste berichten over bezuinigingen naar buiten. De Variabele afschrijving milieu-investeringen VAMIL, de Milieu-investeringsaftrek MIA en de Energie-investeringsaftrek EIA worden bijvoorbeeld versoberd.
Het gaat om een tijdelijke verlaging van 1 januari 2011 tot 2014, waarmee de belastingkorting op groenfondsen en sociaal-culturele beleggingen in drie jaar wordt afgebouwd.
Ook Agentschap NL, het agentschap dat subsidies verstrekt namens het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, wordt flink gekort.
Volgens uitgelekte informatie leidt dit onder andere tot het terugbrengen van het personeelsbestand met veertig procent. Wat dit zal betekenen voor het afhandelen van subsidieaanvragen, het afleggen van verantwoording en het uitvoeren van controle is nu nog niet duidelijk. Agentschap NL startte al eerder het proces Verantwoord vertrouwen, met als uitgangspunt dat beleidsdoelen met behulp van subisidie worden gerealiseerd. Het Agentschap stelt hiervoor een risicoprofiel op van regelingen en aanvragers. Op basis van dit profiel wordt het aantal steekproefcontroles bepaald. Heeft een aanvrager een laagrisicoprofiel, bewuste nalevers dan wordt sneller een besluit over de aanvraag genomen en wordt er minder gecontroleerd. Wie de regels bewust niet naleeft krijgt meer bedrijfsbezoeken. Sancties tegen deze aanvragers worden consequent toegepast.

bron: HEZELBURCHT