Reden invoering verplichting

De verplichting van het energielabel is ingevoerd naar aanleiding van de Europese richtlijn 'energieprestatie van gebouwen' (EPBD) die op 4 januari 2003 van kracht is geworden. Het doel van deze richtlijn is het stimuleren van een verbeterde energieprestatie voor alle gebouwen in de Europese Gemeenschap. Hierdoor kan een energiebesparing in Nederland van 30% in 300.000 woningen worden gerealiseerd. Bovendien resulteert een lager energieverbruik in een reductie van de CO2 uitstoot. Zo wordt bijgedragen aan de doelstelling om te komen tot een reductie van 20% van de CO2 uitstoot in 2020.


Industrie, auto's, vliegtuigen en witgoed worden nu al naar gelang hun vervuiling belast. We kunnen er vanuit gaan dat binnen afzienbare tijd ook onze woning naar gelang de onzuinigheid ook extra belast gaat worden, vandaar het belang van een zuinige woning.

Energielabel-W

Verkoopt u uw woning? dan bent u wettelijk verplicht aan de koper een energielabel te overhandigen. Dit label geeft inzicht in de (on)zuinigheid van de woning.
AMBIN Energielabel regelt dit label voor u, door heel eenvoudig op onderstaande button te klikken kunt u online dit aanvragen en binnen 24 uur wordt er contact met u opgenomen over de daadwerkelijke opname door de adviseur.
(indien u op onderstaande button klikt komt u op de website van ALROM energieadviseurs, de gecertificeerde partner van AMBIN Energielabel)

download hier een voorbeeld van het energielabel
Kijk voor de meest gestelde vragen hier