Dak isolatie

Hoe werkt dak- of vlieringisolatie?
Een woning verliest warmte via de gevel, het dak en de vloer op de begane grond. Via het dak gaat ongeveer 30% van de warmte verloren. Om het warmteverlies van een zolder te verminderen, kunt u aan de binnen- of buitenzijde van het dakbeschot van een pannendak isolatiemateriaal aan laten brengen. Een vliering of zolder waar niet wordt gestookt, kan ook worden geïsoleerd. Het isolatiemateriaal kan dan het beste aan de bovenzijde van de zoldervloer aangebracht worden, of in het plafond onder de zoldervloer. Een plat dak kan het beste aan de buitenkant worden geïsoleerd. Isolatie aan de binnenkant wordt sterk afgeraden omdat dit vochtproblemen kan geven.
Op isolatiemateriaal staat een getal dat de isolatiewaarde aangeeft, bijvoorbeeld R=2,50 m² K/W. R staat voor de isolatiewaarde. Hoe hoger de waarde van R, hoe beter het materiaal isoleert.

Wat bespaart het aan CO2?
Dak- of vlieringisolatie boven een verwarmde ruimte bespaart 10,2 m3 gas per m2 per jaar. Daardoor wordt per m2 , 18 kg CO2 per jaar minder uitgestoten indien isolatiemateriaal met een warmteweerstand van 1,3 m² K/W wordt gebruikt. Bij onderstaande berekening van de CO2-reductie is uitgegaan van een gemiddeld dakoppervlak van 60 m2 per woning.

Wat levert het u op?
Bij een gasprijs van  € 0,67 bespaart 60 m2 dak- of vlieringisolatie zo'n  € 450 per jaar.

 

-->